Ni vet. När allt bara faller samman.
En sån dag är det idag.